Politik for dataetik i de følgende selskaber i Lantmännen Unibake; Lantmännen Unibake Danmark A/S, Lantmännen Schulstad A/S samt Lantmännen Unibake Holding A/S  (i det følgende omtalt som "selskabet")

Den 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft for store virksomheder i Danmark med pligt til at rapportere om dataetik. Formålet med lovgivningen er at give gennemsigtighed i, hvordan virksomheder arbejder med data og tilskynde virksomheder til at tage ansvar for, hvordan de håndterer personoplysninger og data.

  • Selskabets politik for dataetik har til formål at tydeliggøre, hvordan selskabet arbejder med dataetik og dataanvendelse, samt at sætte en ramme for den dataetiske adfærd. Politikken er forankret i dansk lovgivning og er et tillæg til Lantmännen-koncerns GDPR politik, der beskriver hvordan Selskabet behandler data etisk korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.
  • Politikken tager udgangspunkt i det dataetiske værdikompas fra Regeringens nedsatte Ekspertgruppe.

 

Selvbestemmelse

Menneskelig selvbestemmelse skal være en prioritet i alle dataprocesser. Transparens og selvbestemmelse skal være designkrav ved indsamling og behandling af data. Således må personoplysninger ikke behandles til nye formål, som er uforenelig med de formål, hvortil personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet.

 

Værdighed

Selskabet vil altid vægte menneskets værdighed over profit. Vi sælger ikke personoplysninger til tredjeparter. Vi bruger ikke følsomme personoplysninger (”data om race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs overbevisning, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering”) i forbindelse med markedsføring og opfordring til køb af produkter.

 

Ansvarlighed

Ansvarlighed er at udvise rettidig omhu ved brug af ny teknologi for derved at sikre ordentlighed i alt hvad vi gør. Alle ansatte i selskabet skal bidrage til ansvarlig og etisk behandling af data ved videreudvikling af IT-systemer og dataprocesser.

 

Lighed og retfærdighed

Selskabet anvender alene data der er nødvendige, saglige og legitime i forhold til det enkelte individ, samt er i det enkelte individs interesse, og uden at dette udsætter individet for diskrimination.

 

Progressivitet

Udvikling i dataanvendelse sker kontinuerligt i selskabet som led i generel optimering gennem værdikæden og i relation til samarbejdspartnere. Udviklingen skal tage udgangspunkt i tekniske og organisatoriske løsninger, der understøtter etisk ansvarlig datahåndtering.

Selskabet bruger ikke kunstig intelligens i dataprocesser, da dette ikke er en del af vores kerne forretningsaktiviteter.

 

Diversitet

Udviklingsarbejde med IT-systemer og dataprocessor sker fortrinsvist i større teams på tværs koncernselskaber i Lantmännen gruppen, hvorved fornøden diversitet tilsikres ved fx forskellige faggrupper og nationaliteter.

1.4 Ansvar og brud på politikken

Selskabets CEO er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af denne politik og vurderer løbende og mindst en gang årligt, om politikken skal ajourføres for at undgå en adfærd, der ikke er i overensstemmelse med dataetiske principper.

1.5 Det daglige arbejde med dataetik foregår i selskabets relevante forretningsområder i tæt samarbejde med øvrige koncernselskaber i Lantmännen-gruppen.

1.6 Ved opfattede brud på denne politik er hver enkelt medarbejder ansvarlig for at skriftligt rapportere dette til selskabets CEO og i kritiske tilfælde via Lantmännen-koncernens whistleblower ordning.

Senest opdateret 2. maj 2022