Vores relationer til vores medarbejdere, leverandører, kunder og samarbejdspartnere er bygget på indbyrdes respekt. Det er et succeskriterie for en sund forretning med stærke relationer.

Vi er afhængige af gode relationer og engagerede mennesker i hele vores værdikæde for at kunne nå vores mål og drive en ansvarlig forretning fremad.

Medarbejdere

Medarbejderudviklingssamtaler, lederskabs- og talentudviklingsprogrammer, mangfoldighed og internationale karrieremuligheder er fokusområder for os i vores indsats for at fastholde tilfredse og motiverede medarbejdere.

Et andet vigtigt indsatsområde er et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er et fokusområde på alle Lantmännen Unibakes bagerier. Vi samler derfor alle lokale sikkerhedsdata i et nyt globalt rapporteringssystem - for at få et helhedsindtryk og en struktureret tilgang til et sikkert arbejdsmiljø.

Vi arbejder også med en åben virksomhedskultur, der opfordrer til sparring, fremdrift og motivation gennem tværgående projekter og arbejdsgrupper. Gennem vores tre værdier: Åbenhed, Helhedssyn og Handlekraft sætter vi kursen for en fælles adfærd og forståelse for hinanden.

Leverandører

Effektiv administration af vores leverandørrelationer er et primært fokusområde for os. Ansvarligt indkøb omfatter også at hjælpe leverandørerne med at leve op til vores krav og have et tæt samarbejde om udvikling og innovation

Alle leverandører skal underskrive Lantmännens adfærdskodeks for leverandører, som beskriver vores forventninger til dem inden for miljø, sundhed og sikkerhed, sociale forhold og forretningsetik. Vi overvåger jævnligt vores leverandører for potentielle risici.

Forskningssamarbejde

Mange af vores initiativer på sundheds- og ernæringsområdet er baseret på forskningsprojekter i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter eller Lantmännen Food R&D i Stockholm. Disse projekter er sammen med vores R&D afgørende for udvikling af vores viden og evne til at reagere på forbrugertendenser.