Vi vil sikre, at du kan have tillid til vores brød

Med åbenhed og ærlighed kommer vi længst! Som samarbejdspartner for vores kunder er det vores mål at rådgive om tendenser, dele viden og idéer, som kan skabe værdi for kundernes forretning, og sikre forbrugerne gennemsigtighed og sikkerhed i hele forsyningskæden.

Ernæring

En vigtig del af denne indsats består i forskning og udvikling af nye produkter, som opfylder forbrugernes ernæringsmæssige behov. Mindre salt og kolesterol samt næringsstofindhold i rug og fuldkorn er nogle af de emner, vi beskæftiger os med. Vi deltager også i nationale og internationale initiativer, som skal forbedre forbrugernes sundhed.

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed er altid et kardinalpunkt. Vi sørger derfor for at sikre, at vores bagerier lever op BRC Global Standard-standarden for fødevaresikkerhed eller en tilsvarende standard, som er godkendt af Global Food Safety Initiative. Vores fødevareberedskab underretter os om risikoen for kriminelle handlinger i forsyningskæden. Alle vores råmaterialer kan spores tilbage til deres oprindelsesland. Desuden kan palmeolieolie spores tilbage til raffinaderiet og pekannødder tilbage til producenten.

Kvalitet i produkter og levering

Vi sætter høje standarder for vores produkter, for vi ønsker kun at bage og levere de bedste brød til kunder og forbrugere. Derfor brugere vores bagere mange timer på, at finpudse og justere vores recepter ind til vi er sikre på, at brødene har den ønskede smag, kvalitet og udseende - hver gang!

Vores kunder er naturligvis afhængige af, at vi leverer de rette produkter, af rette kvalitet til rette tid - hver gang. Vores størrelse, kapacitet og processer gør, at vi kan garantere en høj leveringssikkerhed og på samme tid være fleksible i forhold til pludselige ændringer og ønsker.